Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Mikołowskiego

Grafika promocyjna z napisem: pomoc prawna.

Przedstawiamy informacje na temat punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji na terenie Powiatu Mikołowskiego. Więcej na ten temat na stronie: https://dogma.org.pl/lokalizacje/powiat-mikolowski/