Roczne odczyty wodomierzy

logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 26 do 28 lutego na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Ze względu na wagę rocznego rozliczenia, prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu, a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 05.03.2024 r.). W razie braku odczytu, rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.