ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pełnomocnictwo w ZUS – jak je udzielić, dla kogo i ile jest ważne.

Gdy choroba lub wiek, albo inne ważne przyczyny nie pozwalają nam na samodzielne załatwienia spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wówczas możemy upoważnić do tego inną osobę. W tym celu należy udzielić jej pełnomocnictwa. ZUS przygotował do tego odpowiedni formularz PEL.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2