Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Północ – prace projektowe

Grafika z napisem Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że rozpoczęły się prace projektowe dla zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Północ”. Aktualnie prowadzone są czynności projektowe budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Zwycięstwa (od nr 96 do nr 118), Pośredniej i Kolejowej.

W związku z powyższym do mieszkańców ww. ulic mogą zgłosić się pracownicy jednostki projektowej – firmy “Hydrosan” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w celu ustalenia lokalizacji studni przyłączeniowych do posesji, które będą lokalizowane poza posesjami mieszkańców, na terenach należących do Gminy Ornontowice.
Prosimy o udzielenie przedstawicielom jednostki projektowej wyczerpujących i wiarygodnych informacji, dotyczących kanalizacji sanitarnej na terenie Państwa posesji, w celu korzystnego dla Państwa ustalenia lokalizacji studni przyłączeniowej.