Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Klasztornej w Ornontowicach

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż przystępuje do realizacji zadania budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Klasztornej w Ornontowicach.
W związku z powyższym od poniedziałku 18 marca 2024 roku na odcinku od zjazdu  z ul. Zamkowej do posesji nr 6 ul. Klasztorna zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.
Prosimy zwracać uwagę na zmienione oznakowanie i wyznaczone objazdy.