Ekodoradca w naszej Gminie

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Od marca tego roku w naszym Urzędzie można skorzystać z porad ekodoradcy. Stanowisko zostało powołane w ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”, który jest współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Ekodoradca świadczy usługi doradcze dla mieszkańców w zakresie doboru nowych źródeł ciepła, prowadzi działania zwiększające świadomość w zakresie wpływu indywidualnych systemów grzewczych na jakość powietrza oraz informuje o dostępnych formach dofinansowania do wymiany źródła ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku.

Zapraszamy do kontaktu.

TWÓJ EKODORADCA:

Małgorzata Kurka

Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami → pokój 113

☎ 32/ 33 06 237  malgorzata.kurka@ornontowice.pl

Godziny pracy ekodoradcy: poniedziałek, wtorek: 9.00-14.00; środa, czwartek: 10.00-15.00

Logotypy