Informacja dotycząca ul. Cichej

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuję, że w terminie od 11 do 18/19 marca br. zamknięty zostanie odcinek ul. Cichej od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Krótką. W tym okresie dojazd do ul. Cichej i sklepu mięsnego będzie możliwy poprzez ul. Krótką. Przejazd ul. Cichą zostanie przywrócony po tym terminie.