Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK „Budryk” – 8 marca

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK "Budryk".

Informacja o wstrząsie zarejestrowanym na obszarze górniczym JSW S.A. KWK „Budryk” w dniu 8 marca 2024 r.:

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK “Budryk”