Informacja Wójta Gminy Ornontowice o wpływie uproszczonej oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. pt. ,,Chrońmy pszczoły i inne zapylacze”.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy informację Wójta Gminy Ornontowice o wpływie uproszczonej oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r. pt. ,,Chrońmy pszczoły i inne zapylacze”: