Nowy obiekt PSZOK

Zdjęcie infrastruktury PSZOK.

Informujemy, że od dnia 5 marca br. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył usługi w zmodernizowanym obiekcie położonym pod tym samym adresem.

Jednocześnie przypominamy, że z dniem 12 lutego br. zmianie uległy godziny pracy PSZOK.
Punkt świadczy usługi przez cały rok:
– we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 14.00 do 18.00,
– w soboty w godzinach od 9.00 do 13.00.
W poniedziałki Punkt pozostaje nieczynny.

Przyjęcie odpadów w PSZOK następuje za okazaniem karty użytkownika. W przypadku utraty karty bądź uszkodzenia uniemożliwiającego jej odczytanie, nową kartę można otrzymać w Wydziale Środowiska i Gospodarki Odpadami (pok. 114), po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 32 33 06 235, 32 33 06 236.