Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0880.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku: