Planowane wyłączenia energii elektrycznej – 7 marca

Logo Tauron Dystrybucja.

dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla obszaru
Ornontowice:

Ornontowice: Kolejowa 58 B, 58 C; 95 – 95 J; 99 B – 99 E.
Rozpoczęcie:07.03.2024 08:00
Zakończenie:07.03.2024 15:00

Każdego dnia TAURON Dystrybucja zapewnia komfort życia
i bezpieczeństwo energetyczne swoich Klientów. Bez dbania o stan sieci i bez realizacji prac planowych nie byłoby to możliwe.
Konieczne wyłączenie zasilania i przeprowadzanie niezbędnych prac, poprawi stan sieci i urządzeń energetycznych.
Za utrudnienia przepraszamy.

Źródło: Tauron Dystrybucja