Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2 – 31.03-01.04.2024 r.

Komunikat dotyczący jakości powietrza PM10

Informujemy, że Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II

Powiadomienie obowiązuje: 31.03.-01.04.2024 r.

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci. Zaleca się ograniczenie stosowania kominków oraz korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.

Zalecenia: https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/poziomy-ostrzegania-zalecenia/

Źródło: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach