Sesja Rady Gminy – 21 marca

Zdjęcie sali konferencyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 66. Sesję Rady Gminy w dniu 21 marca 2024 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:
1. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023.
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
3. Podjęcie bieżących uchwał.