Walne Zebranie OSP w Ornontowicach

Zdjęcie Prezesa OSP Ornontowice - Damiana Leksa.

W dniu 16 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach, podczas którego druhowie podsumowali działalność naszej rodzimej jednostki za 2023 rok. Szerzej na ten temat w marcowym wydaniu “Głosu Ornontowic”, które ukaże się do 29 marca.

Galeria zdjęć z Walnego Zebrania OSP w Ornontowicach – 16 marca 2024 r.