Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy: protokół z zakończonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ornontowice: