Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej zamieszczamy:
Zarządzenie nr 0050.0879.2024 Wójta Gminy Ornontowicez dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2024 roku:

Zarządzenie nr 0050.0878.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku: