Zarządzenie nr 0050.0883.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej zamieszczamy: zarządzenie nr 0050.0883.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 r.