ZUS informuje

Od marca wzrosła wysokość Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego – Mama 4 plus. Maksymalna kwota matczynej emerytury to 1780,96 zł brutto. Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2