Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Zdjęcie busa bezpłatnej komunikacji gminnej.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od dnia 29.04.2024 r. do 02.05.2024 r. z powodu przerwy świątecznej w zajęciach szkolnych.