konkurs Komendy Głównej Policji – Policjant który mi pomógł

Grafika z napisem: Uwaga konkurs.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje konkurs pn.: ,,Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym, a także wyróżnienie funkcjonariuszy Policji charakteryzujących się profesjonalizmem, empatią oraz umiejętnościami w obszarze indywidulanej pomocy osobom krzywdzonym, w tym również doznającym przemocy domowej. Zgodnie z Regulaminem Konkursu zgłoszenia funkcjonariusza Policji do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem Konkursu dostępny jest na stronie www.policja.pl, natomiast termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31 maja 2024 roku. Formularze zgłoszeniowe można także przesyłać na adres poczty elektronicznej: policjantktorymipomogl@policja.gov.pl