Kontrole w zakresie gospodarki ściekowej

Informujemy, że w maju 2024 r. kontynuowane będą obowiązkowe, planowane kontrole w zakresie gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych Gminy Ornontowice. W związku z tym przypominamy o obowiązkach w zakresie prowadzenia gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ