Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Ornontowice

Informacja

Postanowienie Nr 386/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Ornontowice i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Ornontowice: