Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu POZIOM 1 – 25.04.2024r.-31.12.2024r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza.

Informujemy, że Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II

Powiadomienie obowiązuje: 25.04-12.2024 r
.:

Źródło: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach