TAURON Dystrybucja informuje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej

Grafika: TAURON Dystrybucja

Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej:

Ornontowice: Cicha 16 – 16 I; 18.
Rozpoczęcie:04.04.2024 08:00
Zakończenie:04.04.2024 15:00

Źródło: TAURON Dystrybucja