Wnioski o przyznanie Statuetki „Ornontowickie Bzy”

Statuetka "Ornontowickie Bzy"

Do dnia 30 kwietnia br. Urząd Gminy przyjmuje wnioski w zakresie przyznania statuetki „Ornontowickie Bzy 2024”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gminy i jej komisje stałe, Wójt Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafialna, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy Ornontowic we wniosku popartym podpisami co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, dostępne są pod linkiem: https://ornontowice.pl/gmina/symbole/statuetka-ornontowickie-bzy/