Wykaz o udostępnieniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice przeznaczonej do najmu na okres do 30.04.2027 r.

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przedstawiamy wykaz o udostępnieniu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ornontowice przeznaczonej do najmu na okres do 30.04.2027 r.: