Wyniki naboru “Programu Słoneczna Gmina Ornontowice III”

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

W związku z realizacją “Programu Słoneczna Gmina Ornontowice III” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w formule grantowej – ZIT Urząd Gminy Ornontowice w załączeniu przedstawia wyniki naboru: