Budowa kanalizacji sanitarnej

Grafika - Inwestycje w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że trwa realizacja drugiego etapu zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach-Centrum”.

Aktualnie prowadzone są roboty na odcinkach w ciągu ulic Cichej, Krótkiej, Słonecznej, Bankowej i Zamkowej. 

W związku z prowadzonymi pracami pojawiły się utrudnienia w ruchu na ul. Zamkowej (sygnalizacja świetlna), które potrwają co najmniej do połowy czerwca.

Na ul. Bankowej rozpoczęła się realizacja drugiej części kanalizacji, tj. odcinka na wysokości posesji Bankowa 8-12 do parkingu naprzeciwko szkoły. Na czas prac zostanie wyłączona z użytkowania część parkingu od strony południowo-wschodniej.

Na ul. Krótkiej na ukończeniu jest wykonanie odcinka od ul. Nowej o długości około 250 metrów wraz ze studniami umożliwiającymi przyłączenie posesji do kanalizacji. Przywrócenie przejezdności tego odcinka ul. Krótkiej spodziewane jest po 20 maja.

Utrudnienia na ul. Słonecznej potrwają jeszcze około 6 tygodni. Do tej pory na ul. Słonecznej wykonano około 300 metrowy odcinek kolektora głównego. Do wykonania pozostał odcinek kolektora głównego o długości około 150 metrów oraz studnie przyłączeniowe.

Począwszy od 13 maja, przez kolejne 4 tygodnie, będą kontynuowane prace przy usuwaniu usterek na ul. Cichej. Roboty będą prowadzone w ciągu ul. Cichej na odcinku od wysokości ul. Krótkiej w kierunku budynków zabudowy szeregowej. Objazd do części posesji na ul. Cichej, w tym budynków zabudowy szeregowej, zostanie wyznaczony przez ul. Nową i Spokojną.

Zakończono roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej i Bocznej. Nawierzchnia tych ulic zostanie odtworzona po zakończeniu robót na ul. Słonecznej.

W związku z utrudnieniami jakie pojawiają się w trakcie postępu robót prosimy o zwracanie uwagi na zmienne oznakowanie i wyznaczane objazdy. 

Zdjęcia przedstawiają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Ornontowice