IX kadencja Rady Gminy Ornontowice rozpoczęta

Zdjęcie z Sesji Rady Gminy Ornontowice -7 maja 2024 roku.

W dniu 7 maja odbyło się inauguracyjne posiedzenie IX kadencji Rady Gminy Ornontowice. W trakcie obrad, które tradycyjnie rozpoczął najstarszy radny – Ryszard Milanowski, wybrani w wyborach samorządowych z dnia 7 kwietnia radni na kadencję 2024-2029 odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Bożeny Kubicy i Wiceprzewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Iwony Burek zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

W trakcie obrad, w głosowaniu tajnym wyłoniono Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Henryk Nieużyła, oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego.

Wybrano także składy osobowe Komisji Stałych:
Komisja Budżetu i Inwestycji:
1. Beata Drobny – Przewodnicząca Komisji
2. Agnieszka Pasternak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Natalia Kotlorz
4. Henryk Nieużyła
5. Sylwia Woźniak
6. Tadeusz Zientek
Komisja Spraw Społecznych:
1. Patryk Szwechowicz – Przewodniczący Komisji
2. Alicja Ryt – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Mirosław Deja
4. Ryszard Milanowski
5. Sebastian Spyra
6. Ryszard Zieliński
Komisja Rewizyjna:
1. Zbigniew Machulik – Przewodniczący Komisji
2. Marian Blacha – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Łukasz Machulik
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Sebastian Spyra – Przewodniczący Komisji
2. Sylwia Woźniak – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Łukasz Machulik
4. Agnieszka Pasternak

Galeria zdjęć z Sesji Rady Gminy Ornontowice – 7 maja 2024 roku.