Modernizacja dróg gminnych 2024-2025

Zdjęcie z podpisania umowy - modernizacja dróg gminnych 2024-2025.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Ornontowice została podpisana umowa z firmą JKM Sp. z o.o. z Mikołowa na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych”.

Dzięki staraniom gminnych władz, kontynuując kilkuletnią politykę corocznych modernizacji wybranych odcinków dróg gminnych, pozyskano dofinansowanie zewnętrzne. Stąd w najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja kilkunastu odcinków dróg w Ornontowicach.

Wartość zadania wyniesie łącznie 6 491 209,60 zł, z czego 95% pochodzi z ww. dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Całe zadanie zostało podzielone na następujące etapy:

Etap I – budowa ul. Sosnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny), o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem na odcinku 315 mb łączącym ul. Zamkową z ul. Cyprysową. Inwestycja przewiduje również przebudowę przejścia dla pieszych w obrębie ul. Zamkowej.

Etap II – budowa ulicy Bankowej wraz z odwodnieniem drogi oraz oświetleniem ulicznym, o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 120 mb – od istniejącego parkingu za budynkiem ZGKiW do istniejącego odcinka ul. Bankowej na wysokości posesji nr 6.

Etap III – przebudowa ul. Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni drogi na odcinku 485 mb.

Etap IV – modernizacja odcinków dróg gminnych:

– ul. Okrężna (od nr 8 do nr 20) na długości 160 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami i budową odwodnienia;

– ul. Leśna(od nr 23A do nr 35A) na długości 220 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami;

– ul. Akacjowa (od nr 9 do nr 13) na długości 220 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz miejsca parkingowe,

– ul. Zwycięstwa (sięgacz w rejonie nr 2-6) na długości 105 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Klasztorna (dojazd do boisk) na długości 120 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Solarnia na długości 235 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Orzeska (sięgacz w rejonie nr 32) na długości 90 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Nowa na długości 760 mb wzdłuż Alei Dębów – nawierzchnia asfaltowa,

– ul. Kolejowa na długości 390 mb (kontynuacja pobocza o szer. 1,5 m od ul. Dworcowej) – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Kolejowa (od nr 121c) na długości 200 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami,

– ul. Cyprysowa na długości 190 mb – nawierzchnia asfaltowa wraz z krawężnikami oraz miejsca parkingowe.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na listopad 2025 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie przedstawiony po uzgodnieniu z głównym wykonawcą, tj. firmą JKM z Mikołowa.

Zdjęcia z podpisania umowy – modernizacja dróg gminnych 2024-2025. Ornontowice, 28 maja 2024 r.