Sesja Rady Gminy – 23 maja

Zdjęcie sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje 2. Sesję Rady Gminy w dniu 23 maja 2024 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Tematami wiodącymi będą:
– Raport o Stanie Gminy Ornontowice za 2023 rok,
– wotum zaufania dla Wójta Gminy,
– sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok,
– podjęcie bieżących uchwał.