Spotkanie G-6 w Ornontowicach

Zdjęcie Urzędu Gminy Ornontowice z napisem: Spotkanie G-6.

W dniu 28 maja Gmina Ornontowice była gospodarzem inauguracyjnego (w obecnej kadencji 2024-2029) spotkania z cyklu G-6, w którym uczestniczyli włodarze pięciu gmin Powiatu Mikołowskiego oraz przedstawiciele Starostwa Mikołowskiego. Było to spotkanie robocze, którego celem jest zacieśnianie współpracy między samorządowcami z naszego powiatu oraz podejmowanie bieżących spraw o istotnej randze.

Ornontowice reprezentowali: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła oraz Skarbnik Gminy – Aleksandra Sewerin.

Podczas spotkania poruszono m.in.:

  • sprawy organizacyjne dotyczące kolejnych spotkań,
  • stanowisko gmin Powiatu Mikołowskiego w sprawie CPK,
  • poparcie przystąpienia Ornontowic i Orzesza do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
  • tematykę alokacji funduszy unijnych dla podregionu tyskiego Subregionu Centralnego,
  • sytuację finansową Szpitala Powiatowego w Mikołowie,
  • problematykę dotyczącą remontów i modernizacji dróg powiatowych,
  • postępy w budowie nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

Galeria zdjęć ze spotkania G-6 w Ornontowicach – 28 maja 2024 r.