Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:
protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w części dotyczącej jednego dębu szypułkowego wchodzącego w skład pomnika przyrody – konsultacje z organizacjami (…):