ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Ważny list z ZUS do emerytów i rencistów.

8 mln listów zostanie wysłanych z ZUS do świadczeniobiorców. W kopercie znajdować się będą dwie informacje, jedna o marcowej waloryzacji, a druga o przyznaniu trzynastej emerytury.

Przedsiębiorco pamiętaj o rozliczeniu składki zdrowotnej za ubiegły rok – termin do 20 maja.

Do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 rok.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2