Informacja o wpływie oferty Fundacji ,,Brajlówka” na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. ,,XXIII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2024”

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy informację o wpływie oferty Fundacji ,,Brajlówka” z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Wyszyńskiego 8, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. ,,XXIII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2024”: