Konsultacje

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
Zarządzenie nr 0050.0017.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg: