Spotkanie z mieszkańcami

Zdjęcie ze spotkania z mieszkańcami - 5 czerwca 2024 roku.

W dniu 5 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyło się drugie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Ornontowice z mieszkańcami. Tematem wiodącym było wykonanie budżetu Gminy za 2023 rok, omówienie rozpoczętych i zakończonych inwestycji w I półroczu 2024 roku oraz sprawy bieżące.

Po powitaniu zgromadzonych osób Wójt Gminy – Marcin Kotyczka omówił takie tematy jak: rozpoczęcie IX kadencji Rady Gminy, sprawy dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego, uzyskanie absolutorium wraz z przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, w tym m.in.: najważniejsze dochody i wydatki Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz zadłużenie Gminy.

Rozpoczęte i zakończone inwestycje w I półroczu 2024 roku omówił Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra, w tym m.in. trwające budowy kanalizacji sanitarnej i budynku wielofunkcyjnego (ARTerii) oraz zaplanowaną na lata 2024-2025 budowę i modernizację dróg gminnych.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Pytania dotyczyły głównie trwającej budowy kanalizacji, utrudnień w ruchu drogowym oraz gospodarki ściekowej. Wyczerpujących odpowiedzi, w towarzystwie kierowników i naczelników Urzędu Gminy udzielał Wójt Gminy oraz Zastępca Wójta Gminy.

Przez cały czas trwania spotkania do dyspozycji mieszkańców pozostawał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym pracownik Urzędu Gminy odpowiadał na wszelkie pytania i związane z aspektami Programu.

Galeria zdjęć ze spotkania z mieszkańcami – Ornontowice, 5 czerwca 2024 roku.