Tymczasowe wyłączenie przystanku autobusowego „Bujakowska” (bezpłatna komunikacja gminna)

Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż w związku z trwającą przebudową ul. Gliwickiej (DW 925), gdzie prace remontowe przesunęły się w rejon ulicy Bujakowskiej, przystanek autobusowy „Bujakowska” został tymczasowo wyłączony z użytkowania.

Pasażerowie korzystający z bezpłatnej komunikacji gminnej (Bus nr 2) proszeni są o przejście w bezpieczne miejsce postojowe tj. przed posesję: ul. Bujakowska 21D – pobocze (przed sygnalizacją świetlną), gdzie swobodnie można oczekiwać na autobus.