ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczyna się 1 czerwca tego roku, ale już pod koniec maja część rodziców i opiekunów otrzymało pieniądze na konta. Pierwszy przelew ZUS na łączną kwotę ponad pół miliarda złotych dotyczy osób, których termin wypłaty świadczenia przypada 2 dnia każdego miesiąca.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2