ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje swoim świadczeniobiorcom elektroniczne legitymacje emeryta-rencisty. Z mLegitymacji korzysta już 773 tysiące osób.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2