Aktualności

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 5 036 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia tj. 9 353 zł 50 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 13 listopada 2023 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2023 r. (7 194 zł 95 gr).

Czytaj więcej “Komunikat KRUS”
Okładka "Głosu Ornontowic"nr 11/2023 (259).

Od dziś, to jest od 1 grudnia dostępny jest listopadowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic.” Oprócz stałych rubryk w postaci bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice można w nim przeczytać między innymi o fladze Gminy Ornontowice zawieszonej w Sanktuarium Annapurny Base Camp w Nepalu, obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz o spotkaniu jubileuszy małżeńskich za 2023 rok.
Zamieszczamy również zdjęcia klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2023/2024 oraz kolejny numer Zeszytu Historycznego.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, a jej nakład to 1000 egzemplarzy.

listopadowy „Głos Ornontowic” nr 11/2023 (259) dostępny jest w następujących punktach:

Czytaj więcej “Listopadowy „Głos Ornontowic” już dostępny”
Obrazek promocyjny z napisem: konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0817.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:

Zarządzenie nr 0050.0818.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028:

Ostrzeżenie o złej jakości powietrza - grafika

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM III  – (informacyjny i operacyjny, nakazowo/zakazowy).

W związku ze złą jakością powietrza istnieje ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Szczególnie narażone grupy ludzi to osoby starsze, ludzie cierpiący na choroby układu oddechowego i krążenia oraz dzieci.

Komunikat:

Ostrzeżenie obowiązuje: 01.12.2023 r.

Zaleca się ograniczenie stosowania kominków, korzystanie z komunikacji zbiorczej zamiast indywidualnej.

Zalecenia: https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/poziomy-ostrzegania-zalecenia/

Opracowanie:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Do góry