Aktualności

wodomierz

WAŻNA ZMIANA !!!

Mieszkańcy najważniejsi !!!!

Odczyty wodomierzy odbędą się w dniach od 24 do 28 maja 2021 r.

Odczyty wodomierzy za ostatnie dwa lata odbędą się w terminie od 24 do 28 maja 2021r. mimo braku zatwierdzenia Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ornontowice przez Wody Polskie (regulatora).

Czytaj więcej “Odczyty wodomierzy odbędą się!”
Grafika - raport o stanie Gminy za 2020 r.

Rok 2020 jest drugim pełnym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Ornontowice raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Czytaj więcej “Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ornontowice za 2020 rok”
Autobus bezpłatnej komunikacji gminnej

Od 04.05.2021 r. Wójt Gminy Ornontowice wprowadza zmianę trasy przejazdu oraz korektę godzin w rozkładzie jazdy „bezpłatnej komunikacji gminnej”.

Zmiana trasy polega na wprowadzeniu nowych przystanków autobusowych: Solarnia i Myśliwska, przy których autobus będzie się zatrzymywał.

Ponadto Wójt wznawia bezpłatną komunikację gminną w kursach: 2, 3 ,5, 7, 8 (Bus 1 i 2).

Czytaj więcej “Bezpłatna komunikacja gminna – zmiana rozkładu jazdy oraz trasy przejazdu”
Grafika z napisem: uwaga ważna informacja!

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach informuje o możliwości zapisywania się kolejnych grup pacjentów w wieku 65 – 69 lat na szczepienia się przeciw COVID-19 szczepionką Astra Zeneca. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z rejestracją Ośrodka pod nr tel. 32/23 55 015.

Grafika promocyjna - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Przypominamy, iż prace spisowe w chwili obecnej prowadzone są również przez gminnych rachmistrzów spisowych, wyłącznie poprzez wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie dzwonią z numeru 22 82888 88.

UWAGA – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz, nie możemy już odmówić udziału w spisie i musimy dokonać spisu za pośrednictwem rachmistrza.

Więcej informacji na:
https://spis.gov.pl/od-4-maja-br-prace-rozpoczynaja…/

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 maja wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń. W dokumentach zgłoszeniowych – ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. – Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej “Od niedzieli ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń”

Do góry