Aktualności

Zdjęcie przedstawiające pług śnieżny.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod nr tel. 501 548 282, czynnym całodobowo
lub pod nr 32 33 06 268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

Czytaj więcej “Akcja Zima 2020/2021”
Budynek Urzędu Gminy Ornontowice z napisem "Wójt Gminy informuje".

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że w dalszym ciągu (aż do odwołania) przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności (m.in. założona maseczka ochronna).

Czytaj więcej “Komunikat Wójta”
Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej publikujemy Zarządzenie Nr 0050.0364.2021 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie projektów na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Ornontowice w 2021 roku:

Zdjęcie przedstawia pług śnieżny

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z prowadzoną akcją zima oraz występującymi trudnościami z odśnieżaniem, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z prośbą o niepozostawianie samochodów wzdłuż dróg, ciągów komunikacyjnych i chodników.

Czytaj więcej “Akcja ZIMA 2021”

Do góry