Aktualności

Grafika z napisem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy.

JEŻELI TWOIM GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST:

KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, KOMINEK, KOZA, OGRZEWACZ POWIETRZA, TRZON KUCHENNY, PIECOKUCHNIA, KUCHNIA WĘGLOWA LUB PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE, ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA DODATEK OSŁONOWY DOKONAJ WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 27A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  dokonać wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Czytaj więcej “Dodatek osłonowy – ważne!”
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej 3 będzie świadczył usługi (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 12.00 do 16.00 w okresie zimowym (tj. od 1 listopada do 31 marca) oraz od 14.00 do 18.00 w okresie letnim (tj. od 1 kwietnia do 31 października), a także w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00.

W poniedziałki PSZOK będzie nieczynny.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenia z ZUS i Urząd Skarbowy z „Polskiego Ładu”

Oddział ZUS w Rybniku wspólnie z Urzędem Skarbowym organizuje szkolenia online na temat „Polskiego Ładu – zmian w zakresie składki zdrowotnej oraz podatków”. Szkolenia odbędą się 26, 28 i 31 stycznia oraz 1 lutego.

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami:

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0525.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0526.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do góry