Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu pt. “Tragedia Górnośląska 1945”, która odbędzie się 22 lutego o godzinie 17:00 w ARTerii.

Wstęp wolny.

W dniach 16-24 lutego 2017 r. w czytelni biblioteki trwają spotkania czytelnicze pt. “Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci”. Biorą w nich udział uczniowie klas I-III Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. Podczas spotkań rozmawiamy o projektowaniu książek, ich twórcach, rodzajach książek współczesnych. Głównym aspektem omawianych tematów jest ilustracja w książkach dla dzieci. Warsztatom towarzyszą ciekawa prezentacja i różne zadania do wykonania.

Uczestnicy spotkań mogą wziąć udział w konkursie plastycznym „Tu czytam”, polegającym na wykonaniu plakatu w formacie A4, przedstawiającym sposób czytania książek lub książkę jako element dowolnego tła. Na plakacie należy umieścić napis: „TU CZYTAM”.
Przykłady wykorzystania materiałów: grafika komputerowa, wycinki z gazet, farby, kredki, pastele, ołówek, tkaniny i in. – można łączyć różne techniki. Na prace czekamy w bibliotece do 24 marca 2017 r. Rozwiązanie konkursu w kwietniu 2017 r.

Ogłoszona została XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Zachęcamy również do zapoznania się z dołączonymi poniżej informacjami:

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 22 lutego 2017 r.o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0263.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 0050.0263.2017

 

Do góry