Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Radni z Klubu “Dla Ornontowic”
zdjęcie: www.facebook.com/dlaOrnontowic

Informujemy, że dniu 11 lutego w godzinach 16.00-17.00 dyżur będą pełnić radni z Klubu „Dla Ornontowic” – Izba Regionalna ARTerii CKiP.

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00 – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Radny Sebastian Spyra

Informujemy, że w dniu 5 lutego w godzinach 16.00-17.00 dyżur będzie pełnił radny Sebastian Spyra – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.

Z kolei dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Informujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach 16.00-17.00 w biurze nr 316 Urzędu Gminy Ornontowice, swoje dyżury odbywają również poszczególni radni.

Radny Termin Miejsce
Sebastian Spyra 5 lutego, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Aleksandra Krzemińska 19 lutego, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Adam Widenka 4 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Patryk Szwechowicz 18 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Katarzyna Walczak 1 kwietnia, godz, 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Grzegorz Hawełka 15 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Marian Blacha 29 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Zbigniew Machulik 13 maja, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Sebastian Spyra 27 maja, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Aleksandra Krzemińska 10 czerwca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro

Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Do góry