Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej przedstawiamy:
Zarządzenie nr 0050.0015.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zarządzenie nr 0050.0016.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:
Zarządzenie nr 0050.0017.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały, w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Gminy Ornontowice i jednostek podległych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg:

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej przedstawiamy informację o wpływie oferty Fundacji ,,Brajlówka” z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Wyszyńskiego 8, na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pt. ,,XXIII Integracyjny Rajd Rowerowy DUET 2024”:

Do góry