Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Okładka "Głosu Ornontowic" numer 5/2023 (253).

Od dziś, to jest od 2 czerwca dostępny jest majowy numer miesięcznika samorządowego „Głos Ornontowic.” Oprócz stałych rubryk w postaci bieżącej działalności ARTerii Centrum Kultury i Promocji, Gminnej Biblioteki Publicznej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego można w nim przeczytać między innymi o sesji absolutoryjnej i wotum zaufania dla Wójta Gminy Ornontowice, Pikniku Pszczelarskim i derbach Powiatu z Polonią Łaziska Górne.

Jak zwykle czeka także kolejny numer Zeszytu Historycznego.

Przypominamy, że gazeta jest bezpłatna, a jej nakład to 1000 egzemplarzy.

Majowy „Głos Ornontowic” nr 5/2023 (253) dostępny jest w następujących punktach:

Czytaj więcej Majowy„Głos Ornontowic” już dostępny
Grafika z napisem: ważne.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK) informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących od dnia 1 czerwca 2023 r. od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59.

Czytaj więcej “Wprowadzenie drugiego trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, drugiego stopnia alarmowego BRAVO na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”
Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Prezentujemy sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2022.

Do góry