Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice.

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania jednorazowego stypendium specjalnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19:

Ogłoszenie konsultacji (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Do góry