Projekt “Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 6351829974, zobowiązała się do realizacji projektu grantowego pn. „ Zdalna szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt obejmuje zakup 14 sztuk laptopów dla uczniów oraz nauczycieli przeznaczonych do pracy oraz nauki zdalnej.

Okres realizacji projektu: 07.08.2020 r. – 07.02.2021 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.