Projekt “Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2520/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., zobowiązała się do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Projekt obejmuje zakup 22 sztuk laptopów i 5 tabletów, tym 5 sztuk laptopów dla nauczycieli przeznaczonych do pracy zdalnej oraz 17 sztuk laptopów i 5 sztuk tabletów dla uczniów przeznaczonych do nauki zdalnej.

Okres realizacji projektu: 29.04.2020 r. – 29.10.2020 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I “powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.